Eend vindt het belangrijk om kennis te delen en bij te dragen aan de ontwikkelingen in ons vak. Dus toen vriend-van-eend Vasilis, docent op de CMD-afdeling van de HvA, vroeg of ik een workshop wilde geven aan zijn studenten hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Weekly nerd

De workshop was onderdeel van een serie. Vasilis en zijn collega’s nodigen wekelijks een werkende nerd uit om te vertellen over zijn of haar dagelijks werk. Zo komen de studenten in aanraking met heel verschillende mensen en bedrijven. En dat geeft ze hopelijk inzicht in hoe het er aan toe gaat ná je opleiding.

De docenten zijn best streng: de Weekly Nerd is een verplicht onderdeel waar je aanwezig moét zijn. Ze verwachten ook dat de studenten over iedere aflevering een blogje schrijven, dat verder moet gaan dan ‘die-en-die kwam langs en toen vertelde hij dat-en-dat’. De studenten moeten echt reflecteren op wat ze geleerd hebben van de bijeenkomst.

Gelukkig nemen de studenten het ook heel serieus: de collegezaal zat vol met aandachtige mensen. Eén van de studenten zat ziek thuis, maar deed via Skype en met hulp van een mede-student toch mee met de workshop. Heel bijzonder.

Knippen en schuiven

De vraag van Vasilis en zijn collega Koop was of ik een workshop wilde doen die een combinatie was van onze techniek om inhoud lineair te maken en Charlotte Jackson’s geweldige artikel over patronen zoeken in webpagina’s.

Met dertig studenten ben ik aan het werk gegaan, met scharen en snijmatten en grote vellen prints van verschillende pagina’s uit de HvA-website. De ene helft van de studenten werkte met de smalle versie van de website, de andere helft met de breedste versie.

De studenten werkten in duo’s. Hun opdracht was om de pagina’s te bekijken, te bepalen welke functionele onderdelen er in zaten, en die onderdelen los te knippen (of te snijden).

Dat deden ze met verschillende pagina’s. Ze moesten daarbij kijken of bepaalde onderdelen op verschillende pagina’s terugkwamen, en of ze er dan altijd precies hetzelfde uitzagen, of dat er subtiele verschillen waren. En waren er verschillen tussen de brede en de smalle versie? Of onderdelen die erg op elkaar leken, maar tóch iets anders deden?

Hoe heet dit?

We sorteerden de soorten onderdelen die we tegenkwamen en gooiden de echte doublures weg. Zo kregen we een goed overzicht van welke elementen in de pagina’s voorkwamen - een manier om jezelf te dwingen om heel systematisch na te denken over de opbouw van het geheel.

Als laatste stap discussieerden we over hoe we een aantal functionele elementen zouden kunnen noemen. Maar die opdracht had ik niet helemaal goed uitgelegd, denk ik: ik wilde functionele namen horen die je in een stijlgids of in je CSS kon gebruiken, maar ik denk dat ik 'in je HTML' of 'in je code' zei. De studenten hadden die week net geleerd dat ze niet te veel divs mochten gebruiken in hun HTML, en dachten vooral in HTML-elementen. Daardoor (denk ik) duurde het wat langer voordat we andere namen vonden dan ‘aside’, ook voor dingen die ik eerder als ‘call to action’ of ‘related links’ zou betitelen. Maar goed, er kwamen langzaam toch leuke discussies op gang.

De studenten hebben hard en serieus gewerkt tijdens de les. Knap, vond ik, want toen we begonnen was het al vier uur ’s middags en hadden ze er al een lange dag op zitten. Ik vond het een interessant en leerzaam uitstapje, en kom volgend jaar graag weer langs!