De koepelorganisatie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) schakelde Eend in voor het opzetten van hun nieuwe corporate website en twee grote online projecten: e-learning voor vrijwilligers en een kennisbank.

Vereniging voor vrijwilligers in palliatieve terminale zorg

VPTZ is een overkoepelende organisatie voor verenigingen van vrijwilligers die thuis of in een hospice palliatieve terminale zorg geven. De vrijwilligers doen dit dankbare werk een paar dagdelen per week. Zij verlenen geen medische zorg, maar geven bijvoorbeeld mentale steun of ontlasten mantelzorgers door te helpen bij praktische zaken.

VPTZ ondersteunt deze verenigingen op het gebied van bedrijfsvoering en educatie. De organisatie biedt hiervoor een uitgebreid papieren handboek aan en stelt relevante cursussen samen.

Website vptz.nl

De website van VPTZ was toe aan vernieuwing en verbetering. Nadat we e-learning en de kennisbank hadden gemaakt in 2014-2015 werd het contrast van deze mooie nieuwe omgevingen met de oude publieke site wel heel groot. Eend hielp VPTZ in 2015 met het structureren van de inhoud en het nadenken over hoe ze kernachtig kunnen laten zien wat ze doen.

Voor het nieuwe ontwerp maakten we gebruik van de mooie foto's die VPTZ al had laten maken. We zorgden er uiteraard voor dat alles responsive en snel werkt. Arno Hoogma richtte WordPress in en de medewerkers van VPTZ zorgden zelf voor het herzien van alle teksten en de contentmigratie.

E-learning ter ondersteuning van cursussen

VPTZ wil de cursussen meer gaan ondersteunen met e-learning. Als de verenigingen tijdens cursusdagen minder theorie hoeven over te dragen, blijft er meer tijd over voor praktische oefeningen in het omgaan met mensen. De feiten en weetjes kunnen deelnemers dan in hun eigen tijd online bestuderen.

Daarnaast heeft VPTZ behoefte aan een kennisbank die het huidige handboek kan vervangen. Een online systeem is makkelijker actueel te houden en gebruikers kunnen het overal raadplegen.

Onderzoek in het land

Eend begon met onderzoek bij een stuk of 10 verenigingen in het land die lid zijn van VPTZ. Tijdens gesprekken vroegen we deze organisaties wat voor soort mensen er werken, op welke manier ze de cursussen geven en hoe ze het handboek gebruiken.

Deze informatie hebben we verwerkt in onze prototypes voor e-learning, die we niet alleen voorlegden aan de opdrachtgever, maar ook aan gebruikers ‘in het veld’. Dat bleek positief bij te dragen aan het draagvlak van de VPTZ. Hun leden gaven aan het fijn te vinden om gehoord en gewaardeerd te worden. Zo voelen ze zich meer bij de koepelorganisatie betrokken.

Online prototype

Voor e-learning hebben we een overzichtelijke module ontwikkeld, die bestaat uit verschillende blokken per onderwerp. Als vrijwilliger zie je direct welke onderwerpen je nog moet bestuderen en welke onderdelen al zijn afgevinkt.

Een onderwerp bestaat uit tekstuele uitleg, maar kan bijvoorbeeld ook filmpjes bevatten. Elk onderdeel besluit met een samenvatting en verwijzingen voor meer verdieping.

Bruikbaar in de praktijk

Eend maakte deze module geheel op maat, zonder de verwarrende overkill aan functionaliteiten die bestaande systemen voor zelfstudie kenmerkt. De proefpersonen die onze prototypes uitprobeerden, reageerden positief. Ze verwachtten dat ze hiermee in de praktijk prettig kunnen werken. Zelfs vrijwilligers die aangaven vrees te hebben voor digitale applicaties, klikten er in de tests zo doorheen.

De kennisbank die Eend ook ontwikkelt voor VPTZ, krijgt een vergelijkbare heldere opzet. Daarbij geven we de opdrachtgever advies over het structureren van de informatie en het schrijven van leesbare teksten voor het web. Natuurlijk is de content makkelijk te beheren en kunnen gebruikers de kennisbank ook op mobiele apparaten goed raadplegen.

Bezoek vptz.nl (de kennisbank en e-learning zijn niet openbaar toegankelijk)