Betrouwbare informatie over gezondheid moet laagdrempelig zijn en voor iedereen begrijpelijk. Zeker in de actuele situatie van het coronavirus, waarbij veel mensen vragen hebben. Pharos had een praktische informatiekaart gemaakt over corona. Die hebben wij vertaald naar een makkelijk toegankelijke webversie. Daarnaast vernieuwden wij voor Pharos de website Begrijp je Lichaam.

Eend ontwierp eerder al de nieuwe website van Pharos zelf. Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, streeft naar het terugdringen van grote gezondheidsverschillen tussen bijvoorbeeld mensen uit verschillende sociale klassen of culturele achtergronden.

Informatiekaart coronavirus

Een persconferentie van de minister-president of aanbevelingen van het RIVM zijn niet voor iedereen makkelijk te begrijpen. Pharos ontwikkelde daarom een gratis informatiekaart over het coronavirus met duidelijke informatie voor bijvoorbeeld laagopgeleiden, vluchtelingen en andere niet-westerse migranten.

De informatie op de kaart is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en wordt behalve in het Nederlands in acht andere talen aangeboden, van Turks tot Somalisch. De teksten zijn ook getest op begrijpelijkheid met taalambassadeurs van Stichting ABC. Zo adviseerden zij om te communiceren dat je 2 meter afstand moet houden, dat is voor veel mensen makkelijker te lezen en in te schatten dan 1,5 meter.

De informatiekaart bood prima informatie, maar het pdf-formaat bleek niet zo handig te zijn. Een groot deel van de doelgroep heeft namelijk alleen mobiele toegang tot internet. En op een telefoon met een klein scherm leest en bladert een pdf niet erg prettig.

Eend vertaalde de pdf in heel korte tijd naar webpagina’s die je op alle apparaten goed kunt bekijken. Deze online informatie is ook in meerdere talen beschikbaar.

De informatie wordt goed bijgehouden met de nieuwste preventiemaatregelen en adviezen van de overheid. Dat is op een website natuurlijk ook makkelijker te doen dan via een pdf. De corona-informatiekaart voorziet duidelijk in een behoefte: hij wordt veelvuldig geraadpleegd.

Begrijp je Lichaam

Begrijp je Lichaam is een ander project van Pharos, waaraan meerdere organisaties bijdragen: Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Oefenen.nl, Stichting Lezen & Schrijven, Rutgers, KNOV en seksHAG.

De website is een hulpmiddel voor huisartsen en andere medische professionals om beter te communiceren met patiënten die weinig kennis hebben van het menselijk lichaam en gezondheid. Hij bevat praktisch voorlichtingsmateriaal over veelvoorkomende klachten en aandoeningen, zoals diabetes. De focus ligt op heldere anatomische illustraties. De teksten zijn kort en eenvoudig gehouden. Een dokter kan samen met een patiënt naar de informatie kijken, zodat het duidelijker wordt wat de dokter bedoelt en waarom bepaalde adviezen worden gegeven.

De website Begrijpjelichaam.nl bestond al, maar was lastig te onderhouden. Omdat de makers ook enkele nieuwe thema’s wilden toevoegen, was het een goed moment om de site aan te passen. Eend maakte een nieuwe versie die werd ondergebracht binnen de bestaande (Wordpress-)omgeving van Pharos. Hierbij hebben we goed gekeken of we het ontwerp nog overzichtelijker konden maken.

Het belangrijkste was om zo weinig mogelijk afleiding te bieden en de navigatie zo helder mogelijk te maken. Uit eerder gebruikersonderzoek was al gebleken dat het goed werkt om ieder thema een herkenbare kleur te geven. Zo kunnen mensen alle informatie over Hart en bloedvaten terugvinden onder de kleur rood.

Begrijp je Lichaam is nu een nog prettiger hulpmiddel voor zowel professionals als hun patiënten.

Naar begrijpjelichaam