Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, is een terugkerende klant voor Eend. Al eerder ontwierpen wij de website voor deze organisatie en die blijven we doorontwikkelen. Nu vroeg Pharos ons om een nieuwe toepassing: een tool. Deze wens vertaalden we naar een componentenbibliotheek, een set extra mogelijkheden om zelf aantrekkelijke webpagina’s in te richten.

Vraag naar een tool

De mensen van Pharos kwamen bij ons met het verzoek voor een standaard ‘tool’. Omdat de vraag nog wat abstract was, vroegen wij door naar wat ze precies nodig hadden. De conclusie was dat ze niet zozeer behoefte hadden aan een technische applicatie, maar vooral aan meer flexibiliteit in hun cms. Zodat de organisatie op een aantrekkelijke manier kan communiceren over bepaald onderzoek dat ze hebben gedaan of een campagne waar ze mee bezig zijn.

De opdrachtgever wilde iets spannenders dan een ‘gewone’ tekstpagina of de zoveelste pdf die je kunt downloaden. Ze omschreven een pagina waarvan je zin krijgt om ermee aan de slag te gaan. Met die wens in gedachten kwamen we uit op het ontwerpen van een componentenbibliotheek’.

Card sorting

Marrije van Eend deed eerst een workshop met medewerkers van Pharos. Zij hadden zelf al een inventarisatie gemaakt van onderwerpen waarover ze willen communiceren. Dit waren er echter zoveel, dat je die niet allemaal op één pagina kun aanbieden. Daarop besloten we de methode card sorting in te zetten.

In groepjes van 3 à 4 mensen hebben we gekeken naar hoe je stapeltjes met onderwerpen kunt groeperen. Met discussies over waarom we bepaalde onderwerpen bij elkaar leggen en wat we als overkoepelende thema’s zien. De groepjes presenteerden vervolgens hun indeling aan elkaar en daar bleek veel overlap in te zitten. Uiteindelijk kwamen we samen uit op 5 tot 6 hoofdonderwerpen.

Met ontwerper Jeroen zijn we aan de slag gegaan om per hoofdonderwerp een onderscheidende blokkenopzet te maken. We hebben veel variatie aangebracht in de opmaak en functionaliteiten van de blokken, zodat Pharos straks al die soorten blokken ook in kan zetten bij andere projecten.

schermafruk drie blokjes met informatie over het onderwerpConcreet project

Die blokken maakten we als testcase voor een specifiek project, Welbevinden op school. Dat gaat over nieuwkomers, bijvoorbeeld kinderen uit Oekraïne die hier naar school moeten. Voor hen spelen andere dingen dan voor kinderen die hier al hun hele leven wonen. Als docent of leerkracht moet je hierop zijn voorbereid. Er gaan ook veel nieuwe docenten in het nieuwkomersonderwijs werken, omdat de vraag enorm toeneemt. Vaak zijn dit zij-instromers die bijscholing moeten krijgen om dat werk goed te kunnen doen en te weten waar ze extra op moeten letten bij deze doelgroep.

Pharos doet daar veel onderzoek naar in samenwerking met andere partijen. Dat levert allerlei inhoudelijke informatie, praktische tips en handvatten op. En daar wilde de organisatie op een leuke, snel toegankelijke manier over communiceren.

Informatieblok met illustratie van een gezinIn onze nieuwe opzet heeft de pagina over het nieuwkomersonderwijs niet alleen inhoudelijke informatie maar ook een vriendelijke uitstraling. Via overzichtelijke blokjes zie je snel welke onderwerpen je hier kunt vinden. Als docent in het nieuwkomersonderwijs klik je makkelijk door naar de informatie die voor jou op dit moment het belangrijkst is. Er is bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid tussen content over primair en voortgezet onderwijs.

Componentengereedschap

De webredacteuren kunnen de pagina inrichten met allerlei componenten. Bijvoorbeeld diverse verschillende formaten en met de keuze uit meerdere achtergrondkleuren. Ze hebben ook allerlei mogelijkheden voor het tonen van beeld en video en het plaatsen van meerdere soorten buttons.

Drie cirkels met foto's met de functie om naar het onderwerp te klikkenDe nieuwe mogelijkheden zijn meteen toegepast in een tweede project waar we het componentengereedschap nóg wat verder voor uitgebreid hebben. Onder meer met de optie voor een stappenplan om een klantroute te visualiseren.

Alles bij elkaar heeft Pharos nu een toolkit om pagina’s meer variëteit en luchtigheid te geven. De opdrachtgever was er blij mee en is de mogelijkheden direct aan het toepassen op de website.

Discussiespel

Een aanvullende wens was om producten die ze ontwikkelen meer een onderwerp van gesprek te maken op de werkvloer. Bij een campagne organiseert Pharos doorgaans een webinar maar daarna vervliegt de aandacht vaak weer. We hebben samen nagedacht over wat je kunt doen om een onderwerp of middel een structurelere plek in een organisatie te geven. Ons advies was: zorg dat je iets hebt wat in een teamoverleg gebruikt kan worden.

Ankeiler voor het discussiespelWe hebben ons toegespitst op een onderzoek naar kraamzorg. Daaruit blijkt dat het krijgen van te weinig kraamzorg negatieve gevolgen heeft voor moeder en kind, ook op langere termijn. Dit speelt vooral bij mensen die toch al achterstanden hebben en versterkt hun problemen. Het is dus belangrijk dat kraamverzorgenden hier alert op zijn. Pharos had zelf al een aantal vragen opgesteld waar professionals in de kraamverzorging over kunnen praten.

Jeroen heeft daar een mooi discussiespel van gemaakt, met kaarten die je kunt printen. Daarop staan weer QR-codes met links naar achtergrondinformatie. Ook zijn er antwoordkaarten die je bijvoorbeeld op het prikbord van je afdeling kunt hangen voor extra interactie. Mensen kunnen hier ideeën op schrijven en andere collega’s kunnen daar weer op stemmen. We hebben ook een online element gemaakt zodat je via een ‘tombola’ met random vragen al een indruk krijgt van de inhoud van het spel. Hiermee hopen we bij te dragen aan meer aandacht voor dit belangrijke onderwerp.

Bezoek Pharos