De website van Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, was aan vernieuwing toe. Eend ontwierp een eigentijdse site en adviseerde over de contentstrategie.

Gezondheidsverschillen terugdringen

Het uitgangspunt van Pharos is: ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’. Ook laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen hebben recht op een zo goed mogelijke gezondheid.

Nederlanders met een lagere opleiding en lagere maatschappelijke status worden gemiddeld minder oud dan hoger opgeleide mensen. Bovendien leven zij ook aanzienlijk korter in goed ervaren gezondheid. Deze gezondheidsverschillen dreigen alleen maar groter te worden, door een complexe mix van factoren. Pharos wil expertise inzetten om deze verschillen terug te dringen en iedereen gelijke kansen te geven op een goede gezondheid en vitaliteit.

Doelgroepen

Zorgprofessionals, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en apothekers, zijn een belangrijke doelgroep. Pharos biedt hun informatie over hoe zij het beste kunnen omgaan met bijvoorbeeld laagopgeleide patiënten of hoe zij deze mensen het beste kunnen doorverwijzen naar andere zorginstanties.

Daarnaast richt het kenniscentrum zich op beleidsmedewerkers. De website bevat daarom ook veel informatie op beleidsniveau. Pharos geeft bijvoorbeeld advies aan gemeenten over hoe zij het probleem van gezondheidsverschillen kunnen aanpakken.

Nieuwe website

De bestaande website van Pharos oogde verouderd en was nog niet geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers. Wij kregen de opdracht om een nieuwe site te ontwerpen die zowel moderner als gebruiksvriendelijker was.

Eend werkte in dit project samen met specialist Saskia Schrijver bij het opstellen van een contentstrategie voor Pharos. Binnen de organisatie was er nog niemand die zich hier echt mee bezighield.

Aanpak

Tijdens een startbijeenkomst werd de globale richting van het project duidelijk. Ook bespraken wij de potentiële valkuilen.

Voor het bepalen van de strategie interviewden wij interne betrokkenen, om de organisatie te leren kennen en hun behoeftes te inventariseren. Vervolgens spraken wij met mensen ‘in het veld’, zowel zorgprofessionals als beleidsmedewerkers.

Daarnaast voerden we een toptakenanalyse uit om een nog scherper beeld te krijgen van wat mensen op de website kwamen doen. Hieruit bleek dat zowel beleidsmedewerkers en zorgprofessionals vooral kennis en beleidsinformatie kwamen raadplegen. Het gebruik van praktische hulpmiddelen was een secundair doel.

Samen met Saskia deden we een voorstel voor herindeling van de content. Wij stelden voor om de site meer in te delen vanuit vanuit thema’s die de doelgroepen aanspreken, en minder te denken vanuit de interne afdelingen van Pharos.

Ook leek het ons een goed idee om thematisch gerelateerde content meer met elkaar te verbinden door de hele site. Hierdoor krijg je een soort dossiers waarin publicaties, trainingen en bijeenkomsten logisch met elkaar zijn verbonden. Bovendien voorkom je onnodige herhaling doordat je naar bestaande informatie kunt verwijzen.

Eend maakte een modern nieuw ontwerp, dat rustiger oogt, mede omdat er minder elementen op een pagina staan. Ook sluit ons design visueel beter aan bij de nieuwe frissere huisstijl van Pharos, waar de bestaande website nog bij achterliep.

De volgende stap was het ontwikkelen van een werkend prototype. Dat hebben we eerst intern gepresenteerd en vervolgens uitgebreid getest met professionals uit het werkveld voor wie de website bedoeld is.

Hierna bouwde onze partner Arno Hoogma een testsite. Pharos ging aan de slag met de inhoud, waarbij Saskia advies gaf over de contentstrategie. Veel content is herschreven en anders ingedeeld voor de nieuwe website, die sinds begin november 2018 online is.

Meer marketingdenken vereist

De nieuwe site ondersteunt Pharos bij veranderingen in de strategische aanpak. De organisatie wil meer op outcome en minder op output sturen. Medewerkers moeten kritische keuzes durven te maken. Een doelstelling is niet automatisch gehaald als een rapport op de website staat.

Er is meer marketingdenken nodig: hoe bereik je specifieke doelgroepen het beste? Misschien is de website niet altijd het meest geschikte kanaal. Pharos kan bijvoorbeeld ook social media, nieuwsbrieven of bijeenkomsten in het land inzetten om informatie onder de aandacht te brengen. En te blíjven brengen, want veel expertise van de organisatie over het terugdringen van gezondheidsverschillen blijft langdurig relevant.

Bezoek Pharos.nl