Een goede, uniforme manier om openbaarmakingen online te tonen. Van horeca-inspecties tot tests van consumentenproducten. Dat was de wens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA bewaakt onder meer de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren en planten. Dit gebeurt aan de hand van regels die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Warenwet of in Europese wetgeving.

Het openbaar maken van zowel bedrijfs- en productonderzoeken maakt transparant wat voor werk de NVWA doet. Voor de consument is het fijn om te weten dat de overheid (steekproefgewijs) dingen test op veiligheid. En restauranthouders willen best laten zien dat ze aan de regels voldoen (en hun concurrenten niet).

Via platform Rijksoverheid

De NVWA wilde daarom graag alle openbaarmakingen online publiceren. Dit zou via het centrale platform van de Rijksoverheid moeten gebeuren, maar hiervoor was nog geen bruikbare toepassing ontwikkeld. De NVWA loopt hiermee voorop. Andere overheidsinstanties moeten ook onderzoeksresultaten openbaar gaan maken, maar zijn nog niet zo ver.

In het voortraject kreeg Eend de opdracht om vaart in de ontwikkeling te brengen. Hierbij richtten we ons vooral op de vraag: hoe kunnen we het een goede basis ontwerpen voor het publiceren van allerlei testresultaten van producten en diensten?

Geschikt voor elk type onderzoek

De grootste uitdaging was om alle resultaten uniform en duidelijk te presenteren. Dat is best lastig bij zulk uiteenlopend onderzoek, van restaurants tot telefoonopladers. Daarom onderzochten we welke elementen steeds terugkwamen en welke kenmerken het meest van belang waren. Zo probeerden we een model te ontwikkelen dat toepasbaar is op al het onderzoek.

Eend deed intern onderzoek bij NVWA onder belanghebbenden. Daarnaast deden we tests met externe gebruikers. We legden ze prototypes voor en vroegen ze wat ze (on)handig vonden. Ook vroegen we wat mensen eigenlijk vonden van de NVWA en hun keuringen. Dit leverde veel waardevolle informatie op voor zowel ons ontwerp als voor de NVWA zelf.

Horeca-inspecties

Een belangrijk onderdeel waren de resultaten van horeca-inspecties. Waar kun je veilig eten? Welk restaurant heeft een waarschuwing gekregen of is zelfs gesloten na een inspectie door de NVWA? Dit soort informatie is natuurlijk erg gevoelig en moet kloppen en actueel zijn.

Uit onderzoek bleek dat mensen bij inspecties vooral wilden weten waar de onderzochte bedrijven zich bevonden. Het was dus handig om dit op een overzichtelijke kaart te tonen.

Herkenbare producten

Bij producten was het belangrijk dat mensen ze eenvoudig kunnen herkennen. Zo test de NVWA kinderstoelen op veiligheid. De autoriteit gebruikt hiervoor intern vooral productcodes. Deze zijn echter vaak niet bekend bij consumenten. Ze willen producten snel kunnen vergelijken met het artikel dat ze zelf in huis hebben, op basis van kenmerken en het liefst via foto’s.

Basis voor meer rapportages

Eend ontwikkelde een bruikbare opzet met een overzichtelijke vormgeving. De prototypes die we voorlegden aan gebruikers werden positief beoordeeld. De opdrachtgever was ook tevreden en gaf de ict-dienstverlener binnen de Rijksoverheid opdracht om ons ontwerp te implementeren.

Wij hebben een goede basis hebben neergezet die in de toekomst gebruikt kan worden voor steeds meer soorten rapportages van de NVWA, van lunchrooms tot visafslagen. Het zou mooi zijn als ook andere overheidsinstellingen hun openbaarmakingen op dezelfde manier gaan publiceren.

NVWA Inspectieresultaten