Voor de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ontwierp Eend een online versie van het Rekenkamerkompas. Dit is een hulpmiddel voor gemeentelijke rekenkamers om hun activiteiten te professionaliseren.

Ondersteuning voor gemeentelijke rekenkamers

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. In principe heeft elke gemeente een eigen rekenkamer, maar de omvang en taken verschillen sterk per gemeente. De landelijke vereniging NVRR helpt de plaatselijke rekenkamers en -commissies om kennis uit te wisselen en hun belangen te behartigen.

Vooral rekenkamers in kleinere gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning, omdat ze minder medewerkers en kleinere budgetten hebben. Het aantal onderzoeken dat zij uitvoeren is ook kleiner, waardoor zij minder ervaring opbouwen. De NVVR wil de medewerkers van deze rekenkamers helpen met praktische tips over hoe zij hun werk nog professioneler kunnen uitvoeren.

Kompas voor professionalisering

De NVVR had al het Rekenkamerkompas ontwikkeld, een hulpmiddel om de professionaliteit van rekenkamers te bevorderen. Dit kompas beschrijft verschillende onderwerpen waarmee rekenkamers zelf aan de slag kunnen gaan. Elk onderwerp is onderverdeeld in een introductie, aandachtspunten, afwegingen en praktijkvoorbeelden.

Het kompas was alleen in pdf-vorm beschikbaar, wat niet altijd praktisch is. Eend kreeg het verzoek om hier gebruiksvriendelijke webpagina’s van te maken. Dus gingen wij aan de slag om een geschikte stijl te ontwerpen en een handige indeling voor de content te maken.

Rustig maar uitnodigend

De uitgangspunten bij ons ontwerp waren:

Heldere structuur

We streefden naar een compacte structuur waarin de verschillende hoofdstukken duidelijk afgebakend zijn. Elk hoofdstuk heeft dezelfde indeling, wat de herkenning vergroot. Door de logische opbouw word je vanzelf meegenomen in elk onderwerp.

Je kunt snel naar een bepaald onderdeel binnen een hoofdstuk scrollen. En je navigeert makkelijk naar een volgend of vorig hoofdstuk. Ook kun je altijd weer terug naar de inhoudsopgave om een ander onderwerp van je keuze op te zoeken.

Nu online

Helaas was het door de coronacrisis niet mogelijk om ons ontwerp voor het Rekenkamerkompas aan een grote groep te presenteren. De NVVR was er echter enthousiast over en heeft zijn achterban geïnformeerd dat het hulpmiddel online is. Wij hopen dat het de medewerkers van de rekenkamers motiveert om aan de slag te laten gaan met verdere professionalisering.

Naar het Rekenkamerkompas