Stichting Niketan zorgt voor jeugd met een handicap in Bangladesh. De ngo groeit snel en was hard toe aan een nieuwe website. Eend steunt Niketan al 10 jaar.

Over Niketan

Niketan ontfermt zich over kinderen en jongeren met een (geestelijke en/of lichamelijke) handicap in Bangladesh. Met een handicap heb je in dit land een grote sociale achterstand. Het krijgen van een gehandicapt kind wordt gezien als een schande. Vaak leidt het tot gebroken gezinnen omdat vaders de moeders verlaten. In Bangladesh komen handicaps ook relatief veel voor. Onder meer door de vele kindhuwelijken en het gebrek aan seksuele voorlichting.

Antoinette Termoshuizen startte in 1998 met Niketan. De stichting begon klein, met één huis waarin een paar jongeren werden opgevangen, gerund door vrijwilligers. Inmiddels wordt de ngo groter en groter. Onder de hoede van Niketan worden nu een paar honderd jongeren opgevangen in meerdere huizen.

Professionalisering

Deze groei zorgt ervoor dat een professionaliseringsslag niet te vermijden is. Investeren in de eigen organisatie is vrij nieuw voor de ngo. Niketan heeft altijd gedraaid op vrijwilligers en de overhead is bijzonder laag vergeleken met veel andere charitatieve organisaties.

De eerste stap is een nieuwe website. De oude site toonde niet hoe professioneel het werk van Niketan eigenlijk al is en hoe breed hun activiteiten zijn. De wens voor een nieuwe site werd extra urgent doordat de oude website offline ging door technische problemen.

Recht doen aan werk

Eend ging aan de slag met een nieuwe site voor Niketan. De uitdaging was om een ontwerp te maken dat recht doet aan het werk dat de ngo nu doet en dat meegroeit met de organisatie. Qua uitstraling moest voorop staan dat de kinderen die ze begeleiden niet zielig zijn, maar dat ze echt wel wat kunnen. Dit blijkt duidelijk uit het mooie, waardige beeldmateriaal van de stichting.

Eerst hebben we samen een nieuwe structuur bepaald voor de website. In de oude situatie was die vrij onoverzichtelijk. We hebben Niketan geholpen met het maken van keuzes en vooral veel onderdelen uit de oude site geschrapt. Vervolgens hebben we een mooi grafisch ontwerp gemaakt. Op basis hiervan volgt een Wordpress-implementatie door onze vaste specialist Arno Hoogma.

Makkelijker helpen

Op de nieuwe website ziet de particulier makkelijker hoe hij Niketan financieel of als vrijwilliger kan ondersteunen. Voor organisaties en bedrijven is het ook duidelijker hoe ze in contact kunnen komen en wat het interessant maakt om sponsor of partner te worden van een ngo als Niketan. Zo zijn er allerlei fiscale voordelen die het nog aantrekkelijker maken om te doneren.

Verder laat de nieuwe site goed hoe de holistische aanpak van de stichting zien. Niketan houdt zich bezig met alle aspecten rondom het kind. Van voeding, zorg en educatie tot het op weg helpen van jongvolwassenen om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.

Communicatie stroomlijnen

Voor Eend was dit een mooi project. Natuurlijk vanwege het goede werk dat Niketan doet, maar ook vanwege de inhoudelijke uitdaging. Dit project ging niet alleen over het bouwen van een website, we hielpen de stichting ook om de communicatie te stroomlijnen.

We adviseerden bijvoorbeeld dat niet alle informatie op de website hoeft. Voor sommige nieuwtjes is het voldoende om ze in een nieuwsbrief zetten. Voor een organisatie met beperkte mankracht is het belangrijk dat de website onderhoudbaar blijft. De site moet het werk van de stichting ondersteunen en geen blok aan het been worden.

Het was ook een design-uitdaging om een mooi ontwerp te maken waarin de prachtige foto’s van Niketan optimaal uitkomen. Op de nieuwe site zijn de kinderen het stralende middelpunt!

Bezoek Niketan.nl