De Koninklijke Bibliotheek (KB) wilde de eindrapportage van een project delen. Eend ontwierp hiervoor een rapportage die veel toegankelijker is dan een traditionele pdf.

Kenniscentrum

De KB in Den Haag beheert als nationale bibliotheek een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Daarnaast heeft de KB een wettelijke taak van coördinatie en afstemming in het netwerk van bibliotheekvoorzieningen. Innovatie en kennisuitwisseling zijn daarbij belangrijk.

Recent rondde de KB recent het programma Bestemmingsfonds Stelseltaken Openbare Bibliotheken af, dat uit een aantal deelprojecten bestond. Hierover moest de KB rapporteren aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omdat velen direct of indirect aan de resultaten hebben meegewerkt, ontstond het idee om de resultaten breed met betrokkenen in de bibliotheeksector te delen.

Alternatief voor pdf

De KB was gewend om dergelijke rapporten in pdf-vorm aan te bieden. Hier zitten echter nadelen aan. Zo zijn pdf’s vaak grote bestanden, zijn ze lastig achteraf aan te passen en kun je ze niet prettig bekijken op kleine schermen. Bovendien is een pdf niet het meest uitnodigende format om mensen mee te enthousiasmeren.

Maar het grootste bezwaar is dat pdf’s lastig toegankelijk te maken zijn voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, zoals Iacobien Riezebosch en Saskia Schrijver beschrijven op de website Documenten en toegankelijkheid. Op 1 juni 2018 werd bovendien nieuw beleid van kracht met de Archiefwet dat bepaalt dat overheidsorganisaties moeten zorgen dat álle bezoekers toegang hebben tot informatie in archieven. Iacobien Riezebosch adviseerde de KB daarom om Eend in te schakelen om een meer toegankelijk online alternatief te ontwerpen voor de rapportages.

Aanpak

We hielden voorgesprekken met de opdrachtgever waarin we de mogelijkheden schetsten. De KB had zelf ook een paar mooie voorbeelden van rapportages gezien die we bekeken.

Op basis van de verzamelde input heeft Eend een ontwerp gemaakt voor het rapport. Hierbij konden wij mooi aansluiten bij de splinternieuwe huisstijl van de Koninklijke Bibliotheek. Die was al toegepast op de publieke website kb.nl, maar nog niet op veel andere producten. Onze ontwerper vond het leuk om als een van de eersten met de nieuwe huisstijl te mogen werken.

Vervolgens hebben wij het eindproduct opgeleverd: een goed toegankelijke website. Deze hebben we uitgebreid getest zodat de pagina’s er perfect uitzien in alle browsers en op alle apparaten.

Positieve reacties

Het digitale document hebben wij vervolgens gevuld met de door de KB geschreven content. De inhoud, onder de noemer ‘Eén bibliotheeknetwerk - versterkte samenhang en samenwerking’, bestaat uit vijf thema's en interviews. Je kunt eenvoudig navigeren tussen de verschillende onderwerpen of iemand een link sturen naar een specifiek deelonderwerp.

De KB was enthousiast over de preview die we lieten zien, waarna we het digitale document verder hebben uitgebouwd. Op meerdere plekken was er een voorvertoning van het resultaat, waarop positieve reacties kwamen. Het online rapport wordt nu gedeeld met de overheid en verder verspreid binnen het stelsel van openbare bibliotheken.

Dankbare opdracht

Voor ons was dit een opdracht die wij graag deden. Deels omdat de KB nuttig werk doet dat het verdient om verspreid te worden. Maar ook omdat Eend het belangrijk vindt om de kennis in de organisatie te vergroten over het toegankelijker maken van informatie voor iedereen.

De KB ziet het waarborgen van digitale toegankelijkheid voor al hun diensten ook als een speerpunt. Een flinke uitdaging, gezien hun enorme hoeveelheid historische bronnen. Maar als de bibliotheek bij nieuwe toepassingen vanaf het begin goed op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid let, zet de organisatie een flinke stap in de goede richting.

Naar de Eindrapportage