De bestaande website van GezondIn was toe aan vernieuwing. Eend bracht de wensen van de gebruikers in kaart en ontwierp een geheel nieuwe site.

Integrale aanpak gezondheidsverschillen

Het stimuleringsprogramma GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31, in samenwerking met gemeenten en meerdere landelijke en regionale partijen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

GezondIn richt zich op het verkleinen van lokale gezondheidsverschillen tussen bijvoorbeeld mensen met een hoge en lage opleiding. Hierbij gaat het om meer dan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals anti-rookcampagnes. Het programma streeft naar een integrale aanpak van alle factoren die de gezondheid van mensen beïnvloeden, van financiële problemen tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Oude site sloot niet meer aan

De bestaande website van GezondIn sloot niet goed aan bij de wensen van de gebruikers. Dit lag deels aan de niet zo overzichtelijke indeling. Maar vooral aan het concept: de site werd gevuld door ambtenaren uit verschillende gemeenten die zelf artikelen plaatsten. Hierdoor zou een etalage met goede voorbeelden moeten ontstaan. In de praktijk hadden ze hier echter weinig tijd voor.

Eend kreeg de opdracht om gezondin.nu helemaal opnieuw op te zetten. Hiervoor zijn we eerst met de betrokken partijen in gesprek gegaan. Na een sessie met een kerngroep om de richting van het project te bepalen, gingen we aan de slag met een grotere groep adviseurs en medewerkers. Samen inventariseerden we: wat is er nu en wat zijn daar de nadelen van? En nog belangrijker: wat is onze droomsituatie, wat zouden we graag willen dat de site straks te bieden heeft?

Aandachtspunten in kaart

Zo’n sessie werkt goed om alle aandachtspunten boven water te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen over de inhoud. Je hebt ook te maken met verhoudingen binnen organisaties, partijen die samen moeten werken en kennis van de doelgroepen voor wie je de site maakt.

De belangrijkste wens was duidelijk: medewerkers van de gemeente wilden vooral snel relevante informatie kunnen vinden, want ze hebben het al druk genoeg. Daarom hadden ze ook behoefte aan meer centrale redactie vanuit GezondIn zelf.

Rustig ontwerp met focus op de inhoud

Nadat alle wensen in kaart waren gebracht, gingen we aan de slag voor de nieuwe website. Ons werk bestond uit een aantal stappen. We maakten eerst een inventarisatie van de bestaande content. Op basis van vooronderzoek bedachten we een logische ordening en een nieuwe sitestructuur.

Daarna gingen we verder aan de slag met het ontwerp. Merel zette een design system op: alle losse elementen uit het ontwerp, zoals typografie, buttons en componenten, werden in een document beschreven. Vanuit deze leidraad is zij de webpagina’s verder gaan inrichten.

Deze aanpak zorgt voor eenheid door de hele website heen. De pagina’s in het ontwerp blijven rustig en luchtig, ze stellen de inhoud centraal. Een drukke ambtenaar zal hierdoor snel de informatie vinden die zij nodig heeft.

Soepel traject

Toen we de belangrijkste pagina’s hadden ontworpen, hebben we ze gepresenteerd aan onze opdrachtgevers. Zij reageerden positief en gaven groen licht om de website te gaan bouwen. De technische uitvoering was in handen van onze partner Arno Hoogma. Hij zorgde voor goed toegankelijke webpagina’s en een naadloze integratie met het cms Wordpress waarmee Pharos al werkte.

Ondertussen waren de betrokkenen van Pharos druk bezig met het voorbereiden van de inhoud. Ruim op tijd zorgden zij ervoor dat alle content herschreven, aangevuld en geplaatst was. Na een soepel traject staat de vernieuwde website online. Voor ons is het vooral leuk om het grote verschil tussen de oude en de nieuwe site te zien. We verwachten dat dit ook tot uitdrukking zal komen in gestegen bezoekcijfers.

Naar GezondIn.nu