Voor de gemeente Hilversum heeft Eend een geheel nieuwe site ontworpen. Bijzonder aan deze opdracht was de uitgebreide voorbereiding met veel onderzoeken en tests.

Uit onder meer een toptakenonderzoek en een exit-enquête waren al diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Daarop nam de gemeente zich voor om alle content opnieuw te bekijken en te structureren. Teksten zouden eenvoudiger en korter moeten kunnen. In de loop van dat proces ontstond er ook behoefte aan een nieuw ontwerp dat hierbij aansloot.

de vernieuwde homepage op drie verschillende apparaten, een laptop, tablet en mobiel

Aandachtspunten voor toegankelijkheid

Een andere wens die meespeelde was om de site toegankelijker te maken. Niet alleen vanwege wettelijke verplichtingen, de gemeente had ook een duidelijk commitment om hiernaar te streven. Een actieve gebruikersgroep van mensen met een beperking had aangegeven dat de huidige site niet optimaal toegankelijk was. Hoewel veel elementen al best goed waren, liet een rapport van deze groep ook duidelijke aandachtspunten zien.

Hilversum had zelf dus al veel voorwerk gedaan. Wij hebben vervolgens interviews gehouden met mensen van de gemeentelijke projectgroep. We hebben hun gevraagd naar hoe de gemeente in elkaar zit, naar hun wensen voor de site en wat volgens hen de prioriteiten zijn.

Huisstijl

Een volgende stap was het analyseren van de huisstijl. Omdat deze stijl al wat ouder was en niet specifiek voor online toepassingen ontwikkeld, moesten wij dingen interpreteren. Onze ontwerper Ivo de Boer heeft eerst een moodboard gemaakt. Dat liet zien wat volgens ons belangrijke stijlelementen waren (gebaseerd op wensen en onderzoeken), wat er bruikbaar was van de bestaande huisstijl en welke visuele componenten we zouden kunnen toevoegen.

moodboard met verschillende elementen

Een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp was het verbeteren van de leesbaarheid. De bestaande site heeft weinig hiërarchie: koppen vallen niet erg op en er is weinig verschil tussen intro’s en broodtekst. Ook hebben pagina’s weinig lucht, vaak bestaan ze uit één ‘baksteen’ van tekst die lastig scanbaar is. Dit zou zeker verbeterd kunnen worden met bestaande elementen uit de huisstijl die nog niet op de site waren toegepast.

Voor de redactie zijn mogelijkheden toegevoegd om iconen te gebruiken in combinatie met tekst, om veelgebruikte functies als het aanvragen van een paspoort sneller herkenbaar te maken. De iconen komen uit de open gemeentedatabase.

Menselijk

Een andere wens van Hilversum: een meer menselijke uitstraling, die laat zien dat de gemeente dicht bij de burgers staat. Hiervoor zijn uitgangspunten opgesteld voor de fotografie op de website: er moeten altijd mensen op te zien zijn, terwijl voorheen het beeld vooral uit gebouwen en natuur bestond. Mensen maken immers de gemeente, de site moet direct uitstralen dat de gemeente uit mensen bestaat en er voor inwoners is.

de vernieuwde homepage van hilversum.nl

In de opzet van de site hebben wij samen met Hilversum gezocht naar een balans tussen de primaire dienstverlening aan de burgers (toptaken, zoals het verlengen van je paspoort) en het ‘zenden’ van verplichte informatie, zoals voorlichting over het democratisch proces en transparant tonen welke besluiten er zijn genomen.

Mensen meenemen in het proces

Om alle betrokkenen binnen de gemeente steeds mee te nemen in het proces hebben we veel presentaties gegeven en vaak met stakeholders overlegd. Aanpassingen hebben we in kleine stapjes gedaan, zodat iedereen wist waar we mee bezig waren en nog feedback kon geven.

een smartphone in de hand met daarop de een weergave van hilversum.nl

Charis Rooda heeft vervolgens een mobile first prototype gebouwd op basis van onze ontwerpen, om direct te kunnen gaan testen met inwoners. Dat was vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente, die zich had ingespannen voor een goede selectie van testpersonen. De uitgebreide tests met het prototype leverden nuttige feedback op waarmee we nog best wat aan het ontwerp hebben verbeterd.

Een van de leukste tests was met een blinde inwoner, tevens raadslid. Toen hij eenmaal de nieuwe structuur door had, navigeerde hij er snel doorheen. Bij een aantal verbeteringen die wij hadden doorgevoerd in het ontwerp had hij echt baat. Voor ons was het ook leerzaam om weer eens te zien hoe een blind persoon een website gebruikt.

Input voor cms-selectie

Onze strikte deadline hebben we keurig gehaald. Na de laatste tweaks heeft de stuurgroep van de gemeente ons ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp en prototype dat wij hebben gemaakt, is input voor de selectie van een contentmanagementsysteem. Een aantal partijen werd gevraagd om een offerte te maken voor het bouwen van een cms, op basis van ons prototype dat ze vooraf hebben gekregen. Inmiddels is er een cms-partij geselecteerd die nu volop bezig is met de bouw.

Ondertussen is de redactie aan de slag met een uitgebreid proces van content-optimalisatie, zodat de site na oplevering van het cms snel gevuld kon worden. En op 6 juli 2022 is de nieuwe website feestelijk geopend!