Attent Zorg en Behandeling levert diensten aan vooral ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De organisatie beheert diverse woonzorglocaties in Gelderland en levert ook zorg aan huis. De huidige website van Attent was voor verbetering vatbaar en sloot niet meer aan bij de grote ambities. Eend onderzocht welke informatie mensen vooral willen weten en ontwierp een nieuwe website met een heldere structuur en een frisse look.

De homepage op verschillende apparaten.

We begonnen met wat we altijd doen: veel vragen stellen aan betrokken mensen en input verzamelen. Wat ons opviel aan de website is dat er wat onlogische elementen in zaten. Zo stonden belangrijke onderwerpen als de diensten die Attent aanbiedt niet in het hoofdmenu. Wel op de homepage, maar je verdwaalt een beetje als je op een andere pagina op de site ‘landt’. Dan vraag je je af: wat heeft deze organisatie mij te bieden? Ook voelden sommige onderdelen van de site wat omslachtig aan en kon de uitstraling eigentijdser.

Toptaken

Voor je kunt ontwerpen, moet je eerst weten wat de doelgroep wil. Daarom heeft Saskia Schrijver een toptaken-enquête gedaan. Hieruit bleek dat tweederde van de sitebezoekers primair interesse heeft in diensten op het gebied van zorg. Ze willen meer weten over een specifieke woonzorglocatie of een bepaalde behandeling. Verder kwam naar voren dat er ook aardig wat mensen op zoek zijn naar een baan bij de organisatie. Andere (corporate) onderwerpen zijn veel minder in trek.

De uitkomsten van deze enquête hebben we aan de organisatie gepresenteerd. Daarna gingen we aan de slag met de concrete invulling. Hoe moet de structuur van de site worden als je beter tegemoet wilt komen aan waar mensen vooral voor komen? Daarvoor hebben we een sessie georganiseerd met de communicatieafdeling van Attent.

schermafbeelding met filteroptie: "ik ben op zoek naar"

We legden de focus op de belangrijkste toptaak: als je zoekt naar zorg of een behandeling bij Attent, wat vind je dan? Samen analyseerden we de content zoals die er nu is. Wat staat er bijvoorbeeld op de pagina’s over de bekende woonzorglocatie Regina Pacis in Arnhem? In dit huis worden veel diensten aangeboden en zijn er allerlei afdelingen met verschillende zorgzwaartes. Ook keken we naar een andere populaire locatie en een pagina over een van de zorgdiensten die Attent levert.

Pagina’s opknippen voor persona’s

Marrije van Eend heeft relevante pagina’s van de site geprint en die met de communicatiemedewerkers bekeken. Dit deden we door de bril van persona’s met specifieke wensen. Bijvoorbeeld een man die op zoek is naar een revalidatiehuis voor zijn moeder. En een oudere mevrouw die op zoek is naar een veilige woonplek. Wat zien ze nu als ze op de site terechtkomen? En hoe kunnen we deze pagina’s beter indelen zodat zij sneller het vertrouwen krijgen dat ze op de juiste plek zijn?

We hebben de medewerkers de papieren pagina’s in losse onderdelen laten knippen en lekker laten schuiven. Daarbij moesten ze zich steeds afvragen: wat zouden onze persona’s als eerste willen zien en wat als tweede? Op die manier konden we ze door de structuur leiden.

Te volledig

Deze methode leverde heel goede discussies op. En ook het belangrijke inzicht bij de communicatieafdeling dat ze eigenlijk teveel vertellen. Ze willen te volledig zijn en daardoor raken de hoofdzaken een beetje uit beeld. Daar hebben we ons dus samen op geconcentreerd.

Het was heel goed om medewerkers hierin mee te krijgen. Ze zijn zich bewust geworden dat ze daarop strenger moeten letten en dat ze collega’s erop moeten aanspreken als ze iets willen publiceren wat afleidt van de hoofddoelen. Als je een duidelijke visie hebt, kun je ook betere afspraken maken over wat je wel en niet online zet.

Heldere structuur

Op basis van de enquête en de knipsessie zijn we tot een handigere sitestructuur gekomen waarin mensen sneller kunnen zien wat ze vooral willen weten. Welke huizen heeft Attent, welke diensten zijn er allemaal mogelijk en hoe kun je snel contact opnemen als je een vraag hebt?

schermafdruk van een detailpagina: St. Elisabeth in Doesburg

Bij een woonzorglocatie zie je een korte omschrijving en een duidelijk overzicht van de afdelingen en het bijbehorende aanbod. Vervolgens klik je snel door naar een afdelingspagina over de specifieke zorg die je daar krijgt. Zodat je niet eerst een heel verhaal over dementie moet lezen terwijl je alleen op zoek bent naar fysiotherapie. Deze aparte afdelingspagina’s hebben nog meer voordelen, je kunt er makkelijker naar linken via bijvoorbeeld social media en ze sluiten beter aan bij het zoekgedrag.

Fris ontwerp

Na het bepalen van de structuur kwam de ontwerpfase. Attent Zorg en Behandeling had net een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. De vernieuwde website is een van de eerste uitingen die in deze stijl wordt getoond. Dat was nog een uitdaging, maar we hebben een fijne site ontworpen die goed leesbaar en optimaal toegankelijk is.  Dankzij Arno Hoogma’s goede zorgen en expertise kunnen de medewerkers gemakkelijk de content vullen en bijhouden in WordPress.

Een site met een frisse uitstraling waarop duidelijke keuzes worden gemaakt in wat echt belangrijke informatie is. En de samenwerking met Attent was erg prettig door de prima planning aan de kant van opdrachtgever!

Bezoek Attent Zorg en Behandeling