Voor het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) ontwierp Eend een nieuwe website. Hierop staat het opleidingsaanbod centraal en is de inschrijving voor een opleiding vereenvoudigd.

Juridisch opleidingsinstituut

In opdracht van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak verzorgt SSR het opleidingsprogramma en het scholingsaanbod van de rechterlijke organisatie. Hieronder valt het theoretische deel van de opleiding tot rechter. Ook organiseert SSR de permanente scholing van rechters, officiers van justitie en rechtbankmedewerkers.

Behoefte aan nieuwe site

Om meerdere redenen had SSR behoefte aan een nieuwe website. Op de huidige site werden de opleidingen niet zo overzichtelijk gepresenteerd. Het aanbod stond ook minder centraal dan gewenst, het raakte ondergesneeuwd door andere content zoals actualiteiten. Verder voldeed de website niet aan moderne eisen, zoals een optimale weergave op mobiele apparaten.

Voorheen was de papieren catalogus erg belangrijk. Deelnemers kozen daarin al hun opleidingen voor het hele jaar uit en vroegen vervolgens toestemming aan hun leidinggevende om die te volgen. Een wens van SSR voor de nieuwe site was dat mensen makkelijker het hele jaar door cursussen en trainingen zouden kunnen uitzoeken.

Vertaling naar ontwerp

SSR had al veel voorwerk gedaan. Zoals interviews met mensen binnen de eigen organisatie en uit de verschillende doelgroepen. Dit leverde een uitgebreid overzicht op met wensen en prioriteiten. Daarna bleef de opdrachtgever een beetje steken: hoe vertaal je een spreadsheet naar een nieuwe vormgeving voor de site?

Eend sprak met een team van SSR om de wensen van de organisatie helder te krijgen. Vervolgens hebben wij samen bedacht welke webpagina’s er nodig zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Van de belangrijkste pagina’s legden wij wireframes voor aan de opdrachtgever.

Analyseren van proces

Wij hebben vooral het proces van selecteren en inschrijven voor een cursus geanalyseerd. Hoe ging dat nu eigenlijk, je aanmelden voor een opleiding? Dit proces hebben we gevisualiseerd met post-its op de muur.

Het bleek vrij complex te zijn: je moet namelijk eerst toestemming vragen voor het volgen van een cursus. De goedkeuring en uiteindelijke inschrijving verlopen via veel schijven. Deelnemers wisten hierdoor niet goed wat er met hun aanvraag gebeurde en wanneer het duidelijk was welke cursussen ze mochten gaan volgen.

Conversie

Wat ons opviel aan de bestaande website: er was geen duidelijk conversiemoment. Als je een opleiding had uitgekozen, kreeg je alleen de melding dat je hiervoor goedkeuring aan je opleidingscoördinator moest vragen. Dit moest je zelf buiten de website om regelen, je direct aanmelden was niet mogelijk.

Wij hebben een aantal verbetervoorstellen gedaan om dit proces te vereenvoudigen:

Goede basis

Eend heeft een grafisch (responsive) ontwerp opgeleverd van de belangrijkste schermen. Dit hebben we vervolgens uitgewerkt tot een compleet interactief prototype.

SSR heeft positief gereageerd op ons ontwerp. Het is een goede basis voor de opdrachtgever om de eerste versie van de nieuwe site te realiseren, die verder doorontwikkeld kan worden.

Bezoek SSR