Bijna alle webdiensten van de Rijksoverheid waren al ondergebracht in een centraal platform. Alleen de e-mailattenderingen moesten nog naadloos worden geïntegreerd. Om hiervoor een aanbestedingstraject in gang te zetten, had de Rijksoverheid een duidelijk prototype nodig om aan mogelijke leveranciers voor te leggen.

Overheidsplatform

Het Platform Rijksoverheid Online (PRO) stelt de achterliggende techniek en omgeving van Rijksoverheid.nl open voor gebruik door andere organisaties binnen de Rijksoverheid. Hiermee kunnen zij relatief eenvoudig een website opzetten waarbij zij gebruik kunnen maken van bestaande bouwblokken. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) zorgt voor ondersteuning en doorontwikkeling.

Binnen het PRO-platform bestaat een service om je te abonneren op e-mailattenderingen. Je krijgt dan automatisch bericht zodra er op een Rijksoverheidswebsite nieuwe informatie binnen jouw interessegebied verschijnt. Bijvoorbeeld persberichten, nieuwsbrieven of nieuws over een bepaald onderwerp.

Integreren

Deze dienst voor attenderingen was technisch een aparte applicatie. Hierdoor sloot hij nog niet aan bij de user experience en de stijl van het platform. De Rijksoverheid wilde deze dienst daarom graag integreren binnen PRO. Eend kreeg de opdracht om de UX-aspecten uit te werken en een prototype op te leveren dat de Rijksoverheid als voorbeeld aan een leverancier kan tonen.

Dit sloot mooi aan op eerdere webprojecten waarin wij ervaring opdeden met het PRO-platform, zoals Rijksoverheid.nl, Nederland Wereldwijd en de NVWA. Voor deze opdracht werkten we weer samen met Jeroen Visser uit ons vaste netwerk, die ook al goed de weg wist binnen de Rijksoverheid.

Flows

Tijdens een startbijeenkomst inventariseerden we de wensen van de Rijksoverheid. De organisatie had zelf al best veel uitgedacht en zelfs al enkele wireframes gemaakt waarop we konden voortborduren.

Wij ontwierpen flows voor 3 soorten attenderingen: nieuws, persberichten en nieuwsbrieven. Het uiterlijk en de gebruikerservaring hielden we daarbij zo consequent mogelijk.

De visuele schetsen werkten we uit tot prototypes die we direct binnen de omgeving van het platform konden maken. Hierdoor zag het er realistisch uit en krijg je een goed beeld van hoe de functionaliteit in de praktijk gaat werken. De Rijksoverheid heeft hiermee een concreet ontwerp in handen waarmee het voor een toekomstige leverancier duidelijk is wat er opgeleverd moet worden.

Spontaan redactiebezoek

Een uitdaging in het project: eigenlijk wisten we niet zoveel over de eindgebruikers. Alleen dat het een diverse groep was, waaronder journalisten. Die zouden zich vast op van alles willen abonneren, was de gedachte.

Om wat meer feeling te krijgen met de doelgroep, belden we spontaan aan bij de redactie van een krant. We vroegen de journalisten daar hoe ze de attenderingen gebruikten. Dat leverde nieuwe inzichten op, ook doordat we mensen er in de praktijk mee zagen omgaan.

Daarnaast hebben we statistieken uitgeplozen om patronen in het gebruik te ontdekken. Zo zagen we dat veranderingen in het ontwerp direct effect hadden op het abonneren op de mailingen.

Meer sturen vanuit de context

Op een belangrijk punt week ons ontwerp af van de oude situatie. Voorheen werd een complete lijst van alle afzenders en onderwerpen binnen de Rijksoverheid aangeboden waarop je je kunt abonneren. Geïnteresseerden moesten zelf maar scrollen om een onderwerp van hun gading te vinden. Ons idee was om specifiekere attenderingen aan te bieden vanuit de context van de website.

Naast de flow van hoe je je aanmeldt, keken we ook naar wáár je dat moet aanbieden. Wat is de beste plek voor een ingang naar de attenderingen? Verder gaven wij advies over verbeteringen in PRO zelf om de attendering meer te laten opvallen.

Prototype testen

Onze ontwerpen leidden tot een prototype dat we hebben getest voor verschillende apparaten en schermen. Voor de meeste mensen in het onderzoek was de flow van de attenderingen direct helder.

Fijn hierbij was dat Rijksoverheid.nl een eigen testlab heeft en dat de organisatie inmiddels een stevig gewortelde testcultuur heeft. De testsessies werden dan ook bijgewoond door mensen uit alle disciplines binnen het projectteam. Dit zorgde voor goede inhoudelijke discussies en snelle antwoorden op vragen.

Goede basis

Het project is met flink veel vaart uitgevoerd. De opdrachtgever wilde snel een aanbesteding in gang zetten, die inmiddels loopt. Een andere uitdaging was de wens dat de attenderingsfunctie geschikt moest zijn voor verschillende partijen binnen de Rijksoverheid. Van een kleine organisatie met maar één nieuwsbrief tot een grote website met superveel informatie.

Wij denken dat we hiervoor een prima basis hebben gelegd. Doordat we al veel mensen kenden en vertrouwd waren met de processen binnen de Rijksoverheid, verliep de samenwerking erg prettig.