Nuon heeft steeds meer klanten die stadswarmte gebruiken. Stadswarmte geeft gemiddeld 50% minder CO₂-uitstoot dan HR-ketels. Een positieve boodschap, maar best complexe materie. Eend verzorgde over de jaren 2014, 2015 en 2016 een aantrekkelijk standaardrapport dat ook voor leken heldere informatie bevat.

Voorheen: maatwerk per rapport

Nuon publiceert jaarlijks rapporten die laten zien hoeveel CO₂ er door het gebruik van stadswarmte is bespaard in een bepaalde stad of regio. Hiermee hoopt Nuon meer gemeenten enthousiast te maken om te participeren in projecten voor stadswarmte. Het verminderen van CO₂-uitstoot draagt immers bij aan de milieudoelstellingen van de overheid. Het energiebedrijf wil ook burgers informeren. Mogelijk kunnen zij hun gemeente aansporen om ook mee te doen.

Vóór 2014 liet Nuon deze CO₂-reductierapporten door verschillende leveranciers maken. Dit had een aantal nadelen:

Daarnaast werden de rapporten eerst in Flash gemaakt. Ze zagen er best leuk uit, maar gebruikers konden ze niet bekijken op een iPhone of iPad. Ook kon je de inhoud niet eenvoudig printen.

Wens: aantrekkelijk standaardrapport

Nuon wilde graag een aantrekkelijk standaardrapport met een heldere inhoud: geïnteresseerden moeten snel kunnen zien hoeveel CO₂-reductie een stadsverwarmingsproject oplevert. En voor managers moest het eenvoudiger worden om de juiste gegevens aan te leveren voor de rapportage.

Eend heeft eerst met Nuon gekeken naar welke informatie er was en naar de doelstellingen. Hoe wil het bedrijf communiceren en welke content past daarbij? Eend stelde voor om de cijfers over CO2-reductie herkenbaarder te maken voor lezers en positieve vergelijkingen te gebruiken.

2014: Prototype, ontwerp en templates

Robert Jan, Willemijn en onze vaste ontwerper Ivo de Boer hebben alle wensen verwerkt in een prototype. Dit hebben wij verder ontwikkeld na feedback van de opdrachtgever.

Vervolgens maakte Ivo een definitief ontwerp, met visuele elementen die naadloos aansluiten op de huisstijl van Nuon. Dit ontwerp laat de droge cijfers tot de verbeelding spreken. Op allerlei manieren wordt de blik van de lezer naar de kernboodschappen getrokken. Iconen, infographics, foto’s en kaartjes helpen om de resultaten en de werking van stadswarmte te verduidelijken.

Ontwikkelaar Arno Hoogma vertaalde het ontwerp naar templates voor de front-end. Uiteraard werken deze optimaal op alle (mobiele) apparaten en is de inhoud prima printbaar. Je kunt de rapporten met de cijfers van 2014 nog inzien.

2015: Doorontwikkeling

De rapporten over het jaar 2014 zijn zó goed ontvangen dat Nuon graag doorging op deze manier. De opdrachtgever had wel een aantal wensen voor de nieuwe editie van de rapporten: onder andere een overzichtskaart van Nederland waarop je kon navigeren naar het juiste rapport en een calculator waarmee je je persoonlijke CO₂-reductie door stadswarmte kunt uitrekenen.

We maakten een vernieuwd ontwerp, dat we weer testten als prototype. Daarna hebben we de productie gedaan voor deze nieuwe, nóg interactievere rapporten.

Resultaat

De verder geoptimaliseerde CO₂-reductierapporten tonen voor alle gebieden heldere cijfers, die je goed met elkaar kunt vergelijken. De kernboodschap is steeds: hoeveel CO₂-reductie is er afgelopen jaar behaald?

Voor de leek maken de rapporten ook duidelijk hoe CO₂-reductie door stadswarmte nu eigenlijk werkt. En waarom het ene project meer besparing oplevert dan het andere. Verder beschrijven ze de ambities van Nuon voor de toekomst.

Elk rapport besluit met een call to action: wil je meer weten, neem dan contact op. De CO₂-reductierapporten van 2015 hebben veel media-aandacht voor Nuon opgeleverd van kranten en vakbladen.

2016: Toekomst met Warmte

Met stadswarmte en duurzame koeling van Nuon hebben bewoners en bedrijven in Nederland in 2016 209.143 ton CO2-uitstoot vermeden. Er zouden 91 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zouden dat er 2.114.700 moeten zijn. Dat zijn 495 voetbalvelden vol zonnepanelen!

Mooie resultaten dus, die Nuon graag weer wilde uitdragen in de vernieuwde CO₂-reductierapporten. Wij hielpen bij het vormgeven van alle deelrapporten en het verder uitbreiden van de verzamelrapportage. Dit jaar extra veel aandacht voor de visie van Nuon op het tegengaan van verspilling - de eerste, belangrijke stap in vergroening. En voor de uitgebreide plannen om steeds minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, die Nuon met partners uitvoert .

Ivo ontwierp interactieve sliders waarmee we de situatie nu en de situatie in 2030 in kaart brengen. We pasten de calculator zó aan dat je nu ook voor een hele buurt of een blok woningen de winst kunt uitrekenen. En met het beeld sluiten we aan bij de nieuwe campagnestijl van Nuon. Weer een fijn en succesvol project met de aardige mensen van Nuon!

Bezoek CO₂-reductierapporten