Nuon heeft steeds meer klanten die stadswarmte gebruiken. Stadswarmte geeft gemiddeld 50% minder CO₂-uitstoot dan HR-ketels. Een positieve boodschap, maar best complexe materie. Eend verzorgde over de jaren 2014 en 2015 een aantrekkelijk standaardrapport dat ook voor leken heldere informatie bevat.

Voorheen: maatwerk per rapport

Nuon publiceert jaarlijks rapporten die laten zien hoeveel CO₂ er door het gebruik van stadswarmte is bespaard in een bepaalde stad of regio. Hiermee hoopt Nuon meer gemeenten enthousiast te maken om te participeren in projecten voor stadswarmte. Het verminderen van CO₂-uitstoot draagt immers bij aan de milieudoelstellingen van de overheid. Het energiebedrijf wil ook burgers informeren. Mogelijk kunnen zij hun gemeente aansporen om ook mee te doen.

Vóór 2014 liet Nuon deze CO₂-reductierapporten door verschillende leveranciers maken. Dit had een aantal nadelen:

Daarnaast werden de rapporten eerst in Flash gemaakt. Ze zagen er best leuk uit, maar gebruikers konden ze niet bekijken op een iPhone of iPad. Ook kon je de inhoud niet eenvoudig printen.

Wens: aantrekkelijk standaardrapport

Nuon wilde graag een aantrekkelijk standaardrapport met een heldere inhoud: geïnteresseerden moeten snel kunnen zien hoeveel CO₂-reductie een stadsverwarmingsproject oplevert. En voor managers moest het eenvoudiger worden om de juiste gegevens aan te leveren voor de rapportage.

Eend heeft eerst met Nuon gekeken naar welke informatie er was en naar de doelstellingen. Hoe wil het bedrijf communiceren en welke content past daarbij? Eend stelde voor om de cijfers over CO2-reductie herkenbaarder te maken voor lezers en positieve vergelijkingen te gebruiken.

Een voorbeeld: in Arnhem is door stadswarmte 2.175 ton CO₂-uitstoot vermeden. Maar hoeveel is dat dan? Nou, deze reductie staat gelijk aan die van 5 voetbalvelden vol zonnepanelen.

2014: Prototype, ontwerp en templates

Robert Jan, Willemijn en onze vaste ontwerper Ivo de Boer hebben alle wensen verwerkt in een prototype. Dit hebben wij verder ontwikkeld na feedback van de opdrachtgever.

Vervolgens maakte Ivo een definitief ontwerp, met visuele elementen die naadloos aansluiten op de huisstijl van Nuon. Dit ontwerp laat de droge cijfers tot de verbeelding spreken. Op allerlei manieren wordt de blik van de lezer naar de kernboodschappen getrokken. Iconen, infographics, foto’s en kaartjes helpen om de resultaten en de werking van stadswarmte te verduidelijken.

Ontwikkelaar Arno Hoogma vertaalde het ontwerp naar templates voor de front-end. Uiteraard werken deze optimaal op alle (mobiele) apparaten en is de inhoud prima printbaar. Je kunt de rapporten met de cijfers van 2014 nog inzien.

2015: Doorontwikkeling

De rapporten over het jaar 2014 zijn zó goed ontvangen dat Nuon graag doorging op deze manier. De opdrachtgever had wel een aantal wensen voor de nieuwe editie van de rapporten: onder andere een overzichtskaart van Nederland waarop je kon navigeren naar het juiste rapport en een calculator waarmee je je persoonlijke CO₂-reductie door stadswarmte kunt uitrekenen.

We maakten een vernieuwd ontwerp, dat we weer testten als prototype. Daarna hebben we de productie gedaan voor deze nieuwe, nóg interactievere rapporten.

Resultaat

De verder geoptimaliseerde CO₂-reductierapporten, met de cijfers van 2015, staan nu online. Voor alle gebieden worden heldere cijfers getoond, die je goed met elkaar kunt vergelijken. De kernboodschap is steeds: hoeveel CO₂-reductie is er afgelopen jaar behaald?

Voor de leek maken de rapporten ook duidelijk hoe CO₂-reductie door stadswarmte nu eigenlijk werkt. En waarom het ene project meer besparing oplevert dan het andere. Verder beschrijven ze de ambities van Nuon voor de toekomst.

Elk rapport besluit met een call to action: wil je meer weten, neem dan contact op. De CO₂-reductierapporten hebben al veel media-aandacht voor Nuon opgeleverd van kranten en vakbladen.

Bezoek CO₂-reductierapporten