Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is een samenwerkingsverband van provinciale museumconsulenten. Zij ondersteunen de kleinere musea in het vergroten van hun kwaliteit en bekendheid. De consulenten geven bijvoorbeeld advies over veiligheid, publiciteit en het omgaan met vrijwilligers.

De opdracht

Door bezuinigingen bij de provincies dreigen veel consulenten hun functie kwijt te raken. De stichting is bang dat hierdoor veel kennis en expertise verloren gaat. Het LCM vroeg daarom aan Eend om een geheel nieuwe website te ontwikkelen. Deze site heeft als doel om alle beschikbare content te bewaren en toegankelijk te maken. Op de nieuwe website moeten musea zelf informatie kunnen opzoeken of diensten zoals trainingen aanvragen.

Wat hebben wij gedaan?

Persona’s en wireframes

Eerst organiseerden wij sessies bij ons op kantoor om de inhoud van de nieuwe website te bepalen. Medewerkers van het LCM discussieerden over de doelgroepen waarop de site zich zou moeten richten. Ook gaven zij aan wat de belangrijkste vragen van de bezoekers zijn.

Met deze input konden wij persona’s uitwerken. Wij maakten schetsen en wireframes voor contentpagina’s die de verschillende soorten bezoekers aanspreken. Verder bedachten wij een logische sitestructuur, mede op basis van informatiematerialen die het LCM al heeft, zoals folders.

Herkenbaar grafisch ontwerp

Als volgende stap maakten wij een grafisch ontwerp dat goed aansloot bij de huisstijl van de stichting. Maaike - de ontwerper van Eend - creëerde ook diverse illustraties om de site een eigen gezicht te geven.

Wordpress-implementatie

Vervolgens heeft specialist Arno Hoogma de nieuwe website in Wordpress ingericht. Op basis van ons ontwerp heeft hij perfecte front-end templates op maat gemaakt. De website is volledig responsive, dus ook prettig in het gebruik voor mobiele bezoekers.

Resultaat: prettige website voor alle doelgroepen

De nieuwe website ziet er overzichtelijk uit en is prettig in het gebruik voor alle doelgroepen. De heldere sitestructuur doet recht aan de grote hoeveelheid goede informatie die het LCM heeft.

Musea die behoefte hebben aan expertise, kunnen zich eenvoudig aanmelden voor trainingen. Of zij kunnen publicaties en andere materialen raadplegen om zelfstandig hun diensten te verbeteren.

Dit project laat zien dat bezuinigingen ook nieuwe kansen bieden!