Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. De organisatie krijgt steeds meer een internationaal karakter. Om in gesprek te blijven met de internationale doelgroepen (donoren, beleidsmakers, bedrijfsleven, partners en potentiele partners, werd een goede internationale website onontbeerlijk.

Hivos was op zoek naar een partner die hen kon helpen bij het vaststellen van de content die de doelgroepen zou aanspreken en het ontwerpen van een solide informatie-architectuur. Dit werd de basis voor een visuele uitwerking en de inrichting van een nieuw CMS.

Wat deden wij?

Na een uitgebreide kennismaking, waarbij we een goed beeld kregen van de organisatie en de doelgroepen, zijn we aan de slag gegaan met het maken van een uitgebreide informatie-architectuur. De persona’s en gebruiksscenario’s die we opstelden hielpen ons om steeds de focus op de bezoeker te houden.

Nadat het overzicht van de content en de functionaliteiten, de sitemap en de wireframes waren gemaakt kon het interactieve prototype ontwikkeld worden. Dit prototype gaf voldoende houvast voor de medewerkers van Hivos om goed te kunnen overleggen over de functionaliteiten die de te ontwikkelen website zou moeten bieden.

Resultaat

Het resultaat is een uitgebreid interactief prototype waarmee Hivos gebruikerstest kon uitvoeren. Vanzelfsprekend is het prototype naar aanleiding van de feedback uit het overleg en de gebruikerstest steeds aangepast en verbeterd. De ontwikkeling van een interactief prototype heeft er voor gezorgd dat beslissingen gemakkelijk genomen komen, steeds in dienst van de mensen die de site zullen gaan bezoeken. Zo kon Hivos het vertrouwen opbouwen dat de te ontwikkelen site zal aansluiten bij hun doelgroepen.

Op deze manier hebben we er samen voor gezorgd dat een breed gedragen basis is gelegd voor de visuele uitwerking en de uiteindelijke website. Nu weten we zeker dat er iets ontworpen en gebouwd zal worden dat aansluit bij de wensen van de klant, en belangrijker, bij de wensen van de uiteindelijke bezoekers.

Bezoek hivos.org