Divosa is de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. De leden (managers en beleidsmedewerkers van sociale diensten) wisselen kennis en inspiratie uit op Divosa-congressen, regiobijeenkomsten en expertmeetings. Divosa lobbyt daarnaast op landelijk niveau: bij het ministerie van SZW, Kamerleden, partnerorganisaties en pers brengen ze gezamenlijke belangen naar voren.

In 2010 hebben we de website van Divosa geheel vernieuwd, met een goede nieuwe structuur en een uiterlijk dat paste bij de kleurige, menselijke uitstraling van de andere huisstijluitingen. De nieuwe site moest inspireren, schakelen en verbinden.

Dat is goed gelukt! Maar een website is nooit af, en Divosa werkt op een terrein waar veel ontwikkelingen zijn. In 2014 hebben we daarom de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de website beter kon en om haar responsive te maken.

We begonnen met een serie interviews met mensen van Divosa zelf en mensen uit de doelgroep in het land. We onderzochten hoe ze de website gebruiken en waar we ze nóg beter kunnen ondersteunen. Dit leverde goede inzichten op en duidelijke verbeterpunten, vooral in de manier waarop documenten en evenementen werden gepresenteerd.

Aan de hand van deze verbetermogelijkheden hebben we een aangepast ontwerp gemaakt dat voor de bezoekers vertrouwd voelt maar toch ruimte en helderheid geeft, ook op smartphones en tablets. De structuur is iets veranderd. We hebben ons vooral gericht op optimaliseren, niet op een ‘big bang’ van een totaal nieuwe website.

Ook het CMS werd vernieuwd: Cinnamon.nl zorgde voor een migratie naar een nieuwe versie van Drupal.

Resultaat

Een website die de leden nóg meer overzicht en duidelijkheid biedt. Het is makkelijker om bij te houden welke dossiers spelen, wat de actuele stand van zaken is bij lopende onderwerpen en welke bijeenkomsten door en voor Divosa-leden georganiseerd worden.

Een project dat duidelijk de voordelen laat zien van gebruikersonderzoek in het veld doen, en van een sterke, nieuwsgierige visie bij de opdrachtgever.

Bezoek divosa.nl